• strona główna
 • e-mail
 • mapa strony

Nawigacja: Usługi

Usługi dedykowane - AED Polska

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. rekomenduje zastosowanie badań diagnostycznych do następujących typów obiektów technicznych. Niezaleznie każdy projekt rozpatrywany jest indywidualnie, a metoda badań oraz cykl badawczy oparty jest o systematyczne konsultacje z Inwestorem. Podstawowym atutem zastosowania metody "AE" oraz zaangażowania specjalistów AED Polska Sp. z o. o. jest to że nie musisz wstrzymywać funkcjonowania lub ograniczać wykorzystania badanego obiektu - wszelkie czynności przygotowawcze oraz zasadnicze towarzyszące bezpośredniemu badaniu wykoanmy na pracującym urządzeniu. Dzięki temu nie musisz opróżniać, ani przygotowywać obiektu do badań co pozytywnie wpływa również na ekonomię całego przedsięwzięcia diagnostycznego oraz funkcjonalnego.

Podstawowe obiekty badań nieniszczących "AE":

 • Badania diagnostyczne rurociągów (wodociągi, gazociągi, naftociągi),
 • Badania diagnostyczne urządzeń dozorowanych i niedozorowanych (UDT),
 • Badania diagnostyczne zbiorników nisko i wysokociśnieniowych,
 • Badania diagnostyczne zbiorników wielkogabarytowych (magazynowych),
 • Badania diagnostyczne aparatury chemicznej (systemy hydrokrakingowe, infrastruktura techniczna),
 • Badania diagnostyczne urządzeń dźwigowych (suwnice, żurawie, wieże wiertnicze, słupy energetyczne),  
 • Badania diagnostyczne urządzeń grzewczych (kotły, zbiorniki, wężownice),                                               
 • Badania diagnostyczne konstrukcji stalowych (mosty, słupy, podpory, zwieńczenia, wyciągi, dalby, obrzeżyny, ramy wózków kolejowych, cysterny),
 • Badanie diagnostyczne konstrukcji betonowych (słupy, stropy, ściany, systemy wielopoziomowe, rezerwuary, dennice),
 • Badania diagnostyczne konstrukcji żelbetonowych (mosty, tunele, studzienki, struno-betony, zapory, tamy wodne),
 • Badania diagnostyczne elementów nośnych oraz poszyć statków, okrętów  podwodnych, samolotów,
 • Badania diagnostyczne konstrukcji wykonanych z metali ferromagnetycznych (tytan),
 • Badania diagnostyczne połączeń spawanych,
 • Badania szczelności urządzeń technicznych,
 • Badania urządzeń oraz infrastruktury technicznej podwodnej (podpory, dalby, rurociągi tip.)

 

Jeżeli powyżej nie przedstawiono zastosowania badań "AE" do  znanego Ci  obiektu nie oznacza  to że  nie mamy możliwości zbadania go, proponujemy skonsultowanie teamtu  z naszymi specjalistami  którzy pomogą  znaleźć optymalne rozwiązanie specjalnie dla Ciebie które wykorzystają na znanym Ci obiekcie. 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001