• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Pianowe Systemy Gaśnicze

Pianowe Systemy Gaśnicze

 
PIANOWE SYSTEMY GAŚNICZE

             Piany gaśnicze są wykorzystywane do ochrony urządzeń magazynowych oraz linii technologicznych i przesyłowych,
w których medium magazynowanym oraz odpowiednio przesyłanym jest produkt ciekły zapalny oraz produkty syntetyczne.

Technologia gaszenia pianowego ma zastosowanie m.in. w ochronie przeciwpożarowej obiektów:

- bazy paliwowo-magazynowe
- terminale przeładunkowe
- stacje pomp oraz przepompowni
- hangary samolotowe (bazy serwisowe)
- spalarnie odpadów/wysypiska
- inne

Pianowe systemy przeciwpożarowe zabezpieczające zbiorniki magazynowe z produktami ropopochodnymi, FOAM FATALE – TFEX system

    Pianowy system gaśniczy zbiorników - system Foam Fatale jest prostym stacjonarnym systemem przeciwpożarowym opartym na samouwalniającej się pianie przechowywanej w pojemniku pod ciśnieniem, umieszczonym w pobliżu zbiornika z produktem ropopochodnym. Kiedy umieszczony w zbiorniku czujnik termiczny wyśle sygnał o zagrożeniu, elektromagnetyczny zawór w pojemniku pod ciśnieniem uwalnia poprzez rurę strumień piany gaśniczej na powierzchnię zbiornika z produktem ropopochodnym i pożar zostaje ugaszony w kilka minut.

     System ten nie wymaga instalacji żadnych rur, wytwornic piany czy działek pianowych. Nie potrzebuje też obecności człowieka do jego obsługi, a szkody spowodowane przez pożar zbiornika są zredukowane do minimum a nawet do zera. Dzięki szybkiemu działaniu systemu nie ma potrzeby instalowania wodnych systemów chłodzących zbiorniki i nie powstaje problem zanieczyszczenia powietrza spowodowanego długotrwałym procesem palenia się zbiornika. Ponadto, systemy ochrony piankowej są również używane w połączeniu z tryskaczami oraz systemami proszkowymi.

W technice ochrony pianowej rozróżnia się trzy podstawowe stopnie pienienia substancji:

- duże
- umiarkowane
- lekkie


Systemy ochrony przeciwpożarowej oparte na technice pianowej mogą być w pełni niezależne
i samowystarczalne w zakresie ochrony wybranych grup obiektów lub wydzielonej strefy bezpieczeństwa.
Zintergrowane systemy typu Foam Fatale dedykowane są do autonomicznej i stałej ochrony przeciwpożarowej.
Oferowane przez PYRONOVA IS Polska Sp. z o. o. oraz AED Polska Sp. z o. o. systemy nie wymagają stałego
nadzoru lub kontroli operatorskiej.

Systemy typy FOAM FATALE to m.in.

- Bardzo szybki i efektywny proces gaszenia (automatyczna aktywacja systemu po 5-10 sekundach od powstania zapłonu)
- Wysokowydajny proces uwalniania czynnika gaśniczego (możliwie szybka neutralizacja pożaru max. 2 minuty)
- Nie występuje potrzeba doprowadzenia wody,
- Uniwersalność,
- System nie wymaga zastosowania skomplikowanych urządzeń pomocniczych typu: pompy, zbiorniki wody, 
zasobnioków z koncentratami środka gaśniczego,
- Trwałość i niezawodność systemu
- Dostosowanie do indywidualnych potrzeb oraz infrastruktury,
- Wysoki stopień ochrony środowiska

ZASADA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TFEX - "FOAM FATALE"
Przykład ochrony przeciwpożarowej w systemie pianowym - TERMINAL ZAŁADUNKOWYNajnowsze wiadomości

30.03.2018
Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 
Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

- bez potrzeby opróżniania urządzenia,
- bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
- bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
- bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
- bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,


Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany - gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.
czytaj więcej »
02.09.2010
Informacja dla użytkowników podestów ruchomych przejezdnych (podnośników
montażowych) i żurawi samojezdnych


czytaj więcej »

Strona 1 z 3  > >>

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001