• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Wodne Systemy Gaśnicze

Wodne Systemy Gaśnicze

SYSTEMY TRYSKACZOWE

Systemy gaśnicze na bazie wody są najbardziej rozpowszechnione jako systemy gaśnicze stałe. Woda nadal pozostaje najważniejszym i powszechnie dostępnym środkiem gaśniczym - medium wodne jest tanie, a odpowiednie ilości są ogólno dostępne. Woda jako środek gaszący może być łatwo pompowany, transportowany i nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Gaśnicze systemy oparte na czynniku wodnym mają dodatkową zaletę która pozwala na szybkie i efektywne pochłanianie wygenerowanego ciepła.
Instalacje przeciwpożarowe - instalacje gaśnicze


Podstawowym zadaniem tryskaczowych systemów gaszenia jest samoczynne akywowanie urządzenia lub systemu P.POŻ poprzez wzrost temperatury powyżej przyjętej granicy.
Głowica zraszacza automatycznie otwiera się gdy włącznik termiczny został aktywowany poprzez osiągnięcie określonych parametrów temperaturowych (około 30 ° C powyżej maksymalnej temperatury pracy z otoczenia). Zapoczątkowanie działania zraszacza powoduje spadek ciśnienia w rurociągu dystrybucji co jest odpowiednim parametrem do uruchomienia odpowiednich sekcji systemu przeciwpożarowego. Następstwem otwarcie zaworu jest podanie środka gaśniczego poprzez tryskacze.Głowice tryskaczowe w momencie otwarcia oraz wypływu czynnika gaśniczego fazę gaszenia realizują poprzez prysznicowy natrysk. Aktywacją objęte będą tylko te głowice, które znajdują się ponad strefą ognia lub w jego najbliższej okolicy, oznacza to, że faktycznie w ramach funkcjonującego systemu oraz zasadniczych jego elementów, aktywacji podjegają  tylko te dysze zraszające, których zadziałanie jest niezbędne do zażegnania pożaru. Wodny system zraszaczy jest najczęściej integralną częścią instalacji tryskaczowej o szerokim spektrum wykorzystania m.in. do ochrony przeciwpożarowej magazynów, pomieszczeń biurowych, przemysłowych i obiektów handlowych i wszędzie tam, gdzie zaprojektowany i zalecany system nie jest narażony na czynniki niskich temperatur otoczenia. Wodny system zraszaczy zapewnia niezawodne działanie, poprzez cykliczność oraz długi czas pracy jak również niezwykle proste utrzymanie i serwis. Suchy system zraszania typu DRY SPRINKLER stosuje się do stref w których dochodzi do znacznych wahań temeperaturowych, mogących wynosić nawet poniżej 0°C stopni, zastoswanie prezentowanego systemu może mieć miejsce w przypadku takich obiektów jak nie ogrzewane schowki, rampy przeładunkowe, terminale przeładunkowe, stodoły, itp.
W odróżnieniu do systemu mokrego, suchy system zraszania bazuje na czynniku (medium) gazowym, które w przypadku potrzeby jest uwalniane poprzez zawór kontrolujący poto by zdławić pożar w odpowiednim momencie.

Wysokowydajny systemy gaszenia z otwartymi głowicami podawczymi czynnik (bez termicznego systemu załączania) zapewnia szybki i efektywny proces gaszenia całej powierzchni oraz zagrożonych stref przy dużej prędkości rozproszenia czynnika przeciwpożarowego. Wysokowydajny system gaszenia ognia jest rekomendowanych do ochrony praków przemysłowo-technologicznych oraz urządzeń, przemysłu chemicznego oraz petrochemicznego, przetwórni celulozowych oraz przemysłu włókienniczego . Proces gaszenia można w przypadku tego systemu realizować ręcznie lub automatycznie poprzez środki termiczny (hydrauliczne lub pneumatyczne aktywacji) lub za pomocą środków elektornicznej sygnalizacji zdarzeń.

Najnowsze wiadomości

30.03.2018
Laboratorium Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. z dniem 30 marca 2018 roku uzyskało Świadectwo Uznania Laboratorium nadane przez Urząd Dozoru Technicznego do prowadzenia badań laboratoryjnych pod numerem: 
LBU-242/27-18 zgodnie z  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
 
Już dzisiaj możesz wykonać kompleksową diagnostykę urządzenia technicznego dozorowanego metodą Emisji Akustycznej

- bez potrzeby opróżniania urządzenia,
- bez potrzeby wstrzymywania cyklu pracy,
- bez potrzeby inspekcji wewnętrznej ,
- bez potrzeby rozizolowywania urządzenia,
- bez potrzeby utylizacji magazynowanego medium,


Wybierz AED Polska Sp. z o. o. a doradzimy i opracujemy program badań technicznych pod kątem konkretnego urządzenia, zweryfikujemy niezbędne wymagania stawiane przez Urząd Dozoru Technicznego, dzięki czemu Tobie pozostanie bezpieczne eksploatowanie urządzenia w ramach Utrzymania Ruchu oraz zaoszczędzony czas oraz środki finansowe.

Prześlij na adres e-mail: aed@aed-polska.pl  swoje dane kontaktowe oraz zagadnienie którym jesteś zainteresowany - gwarantujemy że odpowiedni dział AED Polska Sp. z o. o.  skontaktuje się z Tobą w ciągu 24 godzin, celem omówienia sprawy.
czytaj więcej »
02.09.2010
Informacja dla użytkowników podestów ruchomych przejezdnych (podnośników
montażowych) i żurawi samojezdnych


czytaj więcej »

Strona 1 z 3  > >>

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001