• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: System jakości >> Certyfikat CBT

Certyfikat CBT


Certyfikacja Centrum Bezpieczeństwa Technicznego, Krajowego Forum Konsultacyjnego z Zakresu Urządzeń Ciśnieniowych

     Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o. o. realizuąc od samego początku swojego istnienia politykę jakości oraz strategię poprawy bezpieczeństwa technicznego urządzeń oraz infrastruktury parków przemysłowych od roku 2008, uczestniczy i aktywnie wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą grono specjalistów technicznych utrzymania ruchu i wytwurców w tym słuchaczy Centrum Bezpieczeństwa Technicznego.

     W ramach cyklicznych spotkań grup
Krajowego Forum Konsultacyjnego z Zakresu Urządzeń Ciśnieniowych (CBT) aktywnie uczestniczymy w pracach nad efektywnym podnoszeniem bezpieczeństwa urządzeń techniczych - również tych pozostających pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego.

      
Dzięki dotychczasowym osiągnięciom badawczym bezpośrednio wypływającym na wymierną poprawie bezpieczeństwa użytkowania Państwa obiektów firma AED Polska Sp. z o. o. mam satysfakcję z wdrażanych rozwiązań technicznych a świadomość tego motywuje nas do dlaszych działań podnoszących współczynnik bezpieczeństwa.Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001