• strona główna
  • e-mail
  • mapa strony

Nawigacja: Usługi >> Inne metody >> Badanie "ET"

Badanie "ET"

Metoda prądów wirowych

Jest to metoda należąca do metod „badań powierzchniowych”. Metodę prądów wirowych stosuje się w obiektach przewodzących prąd elektryczny. Badanie polega na umieszczeniu obiektu w obszarze działania zmiennego w czasie pola magnetycznego, które jest wytwarzane przez przetwornik indukcyjny. Amplituda i faza sygnałów z przetwornika zawiera informację o występowaniu nieciągłości obiektu. Metodą tą można też wykrywać zmianę składu materiału oraz struktury obiektu.

Główne dziedziny zastosowań:

- Rurki wymienników ciepła: skraplaczy pary, chłodnice oleju, w elektrowniach atomowych i konwencjonalnych

- Przemysł chemiczny, petrochemiczny

- Urządzenia klimatyzacji

- Wały wirników

- Detale silników lotniczych

- Wężownice

Najnowsze wiadomości

24.02.2009
Zapotrzebowanie na stałe monitorowanie i ocenę stanu technicznego obiektów przemysłowych, stanowiących zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego, jest coraz ważniejsze i staje się współczesną koniecznością. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od okresowego nadzoru i kontroli obiektów w zamian za zastosowanie systemu stałej diagnostyki akustyczno-emisyjnej (monitoring AE).
czytaj więcej »

<< <  Strona 3 z 3

Nasze nagrody

Acoustic Emission Diagnostic Polska Sp. z o.o.

posiada wdrożony

Zintegrowany System Zarządznia

Jakością wg. ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001